Raad van Kerken Doetinchem
home kerken kerkdiensten V&T, leerhuis RvK en groepen koppelingen adressen verslagen
De Raad van Kerken Doetinchem was een samenwerkingsverband dat zich ten doel stelde brug te zijn tussen kerken en samenleving en het christendom zichtbaar te doen zijn in de samenleving, zie statuut RvK.

Momenteel heeft de RvK Doetinchem een slapend bestaan. Wij hopen op een nieuw verband van (voorgangers van) kerkgenootschappen in Doetinchem dat de onderlinge contacten kan voortzetten en uitbreiden. Tot die tijd blijft deze website met enige informatie bestaan.